NURSES_1.gif

Untitled11.gif

            Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ ιδρύθηκε το 1996 ως Τομέας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εκπροσωπώντας αρχικά το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονταν σε ΜΕΘ ενηλίκων και παίδων αλλά και τμημάτων που παρέχονταν εντατική φροντίδα γενικότερα (ΜΑΦ, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τραύματος, Χειρουργική Μονάδα, Καρδιολογική κ.λπ).

Το 1997 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Ευρωπαίων συναδέλφων για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (European Federation of Critical Care Nursing Associations, EFCCNa). Η European Federation of Critical Care Nursing Associations ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 1999 στο Βερολίνο και ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ανήκει στα Ιδρυτικά Μέλη της. Έως και σήμερα, αποτελεί μέλος του ΔΣ της EFCCNa, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού πεδίου των νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας καθώς και στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Τομέας Μ.Ε.Θ. από το 1999, εντοπίζοντας την ανάγκη για μία συνεχή επαφή και ενημέρωση με το χώρο των Μ.Ε.Θ. εκδίδει το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο ο «Παλμός της Μ.Ε.Θ., το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέλη του και σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της χώρας.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε Ελληνικό Επίπεδο διαπιστώθηκε ότι οι έννοιες Επείγουσα, Κρίσιμη και Εντατική Νοσηλευτική έχουν μια άμεση μεταξύ τους προσέγγιση και έτσι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές Νοσηλευτικές Ενώσεις εκπροσωπούν όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους υγείας, που σχετίζονται με την κρίσιμη και εντατική φροντίδα.
Το 2001, η επιτροπή του Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αποφάσισε να συμπεριλάβει στα μέλη της, τους νοσηλευτές που εργάζονται σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του Τομέα γενικότερα σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ ο Τομέας διευρύνθηκε σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ), εκπροσωπώντας πλέον όλους τους νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Φροντίδα συμβάλλοντας στην προβολή και αναγνώριση του σημαντικού ρόλου τους από την Πολιτεία και την κοινωνία.
Στόχοι του ΤΕΕΝ είναι:
 • Να έχει αποτελεσματική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όλους τους φορείς που σχετίζονται με το επάγγελμα
 • Να προάγει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Να προάγει την Επείγουσα, Κρίσιμη και Εντατική Νοσηλευτική μέσα από την έρευνα
 • Να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσηλευτές Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
 • Να πετύχει ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία μεταξύ των Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
Η ποιοτική και ποσοτική στελέχωση των ΜΕΘ και ΤΕΠ όλης της χώρας αποτελούσε και αποτελεί για τον ΤΕΕΝ μείζον θέμα διερεύνησης. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν ήταν να γνωρίζει των αριθμό των κλινών που είναι εν δυνάμει σε λειτουργία στις ΜΕΘ και στα ΤΕΠ της χώρας καθώς και τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα συγκεκριμένα τμήματα. Το 1996, πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγραφή του είδος των ΜΕΘ και ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα καταγράφηκε ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που τις επανδρώνει τόσο τριτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά τη διεύρυνση του Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, το 2003 πραγματοποιεί παρόμοια έρευνα καταγραφής αριθμού κλινών ΜΕΘ και ΤΕΠ σε όλη την Ελλάδα και αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων βελτιστοποίησης των συνθηκών εργασίας και αύξησης της ποιότητας παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
Μετά τη διεύρυνση του Τομέας ο «Παλμός της Μ.Ε.Θ.», αλλάζει όνομα και γίνεται ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέλη του και σε όλες τις Μ.Ε.Θ. και τα ΤΕΠ της χώρας.
Η Επιτροπή του Τομέα Μ.Ε.Θ., έχοντας πάντα ως αρωγό της το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύμβουλο του Τομέα, προσπάθησε να ανταποκριθεί στους στόχους της. Βέβαια απομένουν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο, τα οποία δεν αφορούν μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό των Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π. αλλά ολόκληρη τη Νοσηλευτική.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του Τομέα ΤΕΕΝ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1996 – 1997

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ. 1996 – 1998
Πρόεδρος Α. Μαλλίδου
Γραμματέας Μ. Τσερώνη
Μέλη Ε. Κρητικού
Σύμβουλος Δ. ΔημητρέλληςΟΜΙΛΙΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 • Αιμοδυναμική Παρακολούθηση Ασθενούς στη Μ.Ε.Θ.
 • Αξιολόγηση Βαρύτητας της Νόσου ασθενών στη Μ.Ε.Θ.
 • Εξειδικευμένη Αντιμετώπιση Καρδιακής Ανακοπής

 
ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Καταγραφή των Ελληνικών Μ.Ε.Θ. ως προς τον αριθμό κλινών και τη στελέχωσή τους με νοσηλευτικό προσωπικό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Οκτώβριος 1997, Αθήνα
 • 1η Πανευρωπαϊκή συνάντηση Ενώσεων Μ.Ε.Θ., Οκτώβριος 1997, Ρότερνταμ, Ολλανδία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1998

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ. 1998 - 2000
Πρόεδρος: Μ. Τσερώνη
Γραμματέας: Ε. Γραμματικοπούλου
Μέλη: Ι. Κασσικου
Μ. Λαβδανίτη
Α. Στραβορίζου
Σύμβουλος: Δ. Δημητρέλλης


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • 1η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Προβληματισμοί και Προοπτικές στο Χώρο της Μ.Ε.Θ.» 18 Σεπτεμβρίου 1998, Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού των Μ.Ε.Θ στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή παρεμβάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 2η Πανευρωπαϊκή συνάντηση Ενώσεων Μ.Ε.Θ., Σεπτέμβριος 1998, Στοκχόλμη, Σουηδία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση των Πρακτικών της 1ης Επιστημονικής Ημερίδας σε τόμο και δωρεάν διανομή τους σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1999

1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ.

Νοσηλευτική Διεργασία στη Μ.Ε.Θ. Ιανουάριος 1999
Οξεοβασική Ισορροπία Φεβρουάριος 1999
Βασικές Αρχές Παρακολούθησης Διασωληνωμένου ασθενούς Μάρτιος 1999
Μεταφορά Βαρέως Πάσχοντος Απρίλιος 1999

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 3η Πανευρωπαϊκή συνάντηση Ενώσεων Μ.Ε.Θ., Μάρτιος 1999 , Ζάγκρεμπ, Κροατία
 • 26ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Μάιος 1999 , Κέρκυρα
 • Κλινικό φροντιστήριο: «Κατευθυντήριες γραμμές στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις»
 • 4η Πανευρωπαϊκή συνάντηση Ενώσεων Μ.Ε.Θ., Ίδρυση European Federation Critical Care Nursing Associations (EFCCNa), Οκτώβριος 1999, Βερολίνο, Γερμανία
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Οκτώβριος 1999 , Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • 2η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Η Νοσηλευτική στις Μ.Ε.Θ. τον 21ο αιώνα» 24 Σεπτεμβρίου 1999,Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.» και δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Εγχειρίδιο με το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων
 • Έκδοση εγχειριδίου με το περιεχόμενο του κλινικού φροντιστηρίου: "Κατευθυντήριες γραμμές στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις"
 • Έκδοση των Πρακτικών της 2ης Επιστημονικής Ημερίδας σε τόμο και δωρεάν διανομή τους σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • 1η Εκδρομή του Τομέα Μ.Ε.Θ. στα Καλάβρυτα , Μάρτιος 1999

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2000

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ. 2000 - 2001
Πρόεδρος: Μ. Τσερώνη
Γραμματέας: Ε. Γραμματικοπούλου
Μέλη: Μ. Καλλωτα
Ζ. Ντάσιου
Α. Στραβοριζου
Σύμβουλος: Δ. Δημητρέλλης


2ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ.

 • Μέθοδοι Διατροφής στη Μ.Ε.Θ. – Νοσηλευτική Παρακολούθηση - Δεκέμβριος 1999
 • Εγκεφαλικός Θάνατος και Μεταμοσχεύσεις – Ο Ρόλος του Νοσηλευτή ως συντονιστή Μεταμοσχεύσεων - Ιανουάριος 2000
 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κατακλίσεων - Φεβρουάριος 2000
 • Ενδείξεις και Αποτελεσματικότητα της Χρήσης Υπερβαρικού Ο2 σε Ασθενείς της Μ.Ε.Θ - Μάρτιος 2000
 • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία σε Ασθενείς της Μ.Ε.Θ - Απρίλιος 2000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 27ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο , Μάιος 2000, Ερέτρια Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Εντατική Νοσηλεία στην Ελλάδα Σήμερα: Η Νοσηλευτική στην Πράξη» (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού των Μ.Ε.Θ. στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή παρεμβάσεων).
 • 5ησυνάντηση EFCCNa, Μάιος 2000, Βαρκελώνη, Ισπανία Δημιουργία Επιτροπών Εργασίας. Συμμετοχή του Τομέα στην Επιτροπή Εκπαίδευσης
 • 6η συνάντηση EFCCNa, Οκτώβριος 2000, Φλωρεντία Ιταλία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • 3η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Διαστάσεις της Εντατικής Νοσηλείας» 22 Σεπτεμβρίου 2000 , Αμφιθέατρο Νοσηλευτικού Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.» και δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Έκδοση των Πρακτικών της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας σε τόμο και δωρεάν διανομή τους σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2001

 

3ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑ Μ.Ε.Θ.

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα στην Κλινική Πράξη (2 Ενότητες) Φεβρουάριος 2001
 • Υγρά – Ηλεκτρολύτες – Οξεοβασική Ισορροπία (3 Ενότητες) Μάρτιος, Απρίλιος 2001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 28ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο , Μάιος 2001, Λήμνος Κλινικό φροντιστήριο: «Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Ατυχημάτων»
 • Ανακοίνωση της Διεύρυνσης του Τομέα Μ.Ε.Θ. σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής στη Διημερίδα με θέμα «Επείγουσα Νοσηλευτική – Μαζικές Καταστροφές - Ετοιμότητα» που διοργάνωσε ο Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Ελλάδος με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών, 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2001, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
 • 8η συνάντηση EFCCNa, Δεκέμβριος 2001, Κοπεγχάγη, Δανία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • 4η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Εντατική Νοσηλεία και Επείγουσα Παρέμβαση» 1 Δεκεμβρίου 2001, Αμφιθέατρο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση τριών τευχών τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.» και δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Έκδοση του 1ου τεύχους του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ». Δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Έκδοση των Πρακτικών της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας σε cd

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2002

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε.Ν. 2001 - 2002

 

Πρόεδρος Μαρία Τσερώνη
Γραμματέας Μαρία Καλαφάτη
Μέλη Ελένη Βότση
Αντώνης Δασκαλάκης
Ζωή Ντάσιου
Σύμβουλος Δρ. Ελισάβετ Χαραλαμπίδου


4ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Διήμερο Σεμινάριο στη Βασική και Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ), Γραφεία ΕΣΝΕ, 30 & 31 Μαρτίου 2002

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 29ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο , Μάιος 2002, Ιωάννινα Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Πρότυπα Επείγουσας, Κρίσιμης και Εντατικής Νοσηλευτικής»
 • 9η συνάντηση EFCCNa, Μάιος 2002, Παρίσι, Γαλλία
 • 1st Conference of the European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNa), Μάιος 2002, Παρίσι, Γαλλία
 • Συμμετοχή του Τομέα στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
  Παρουσίαση του Τομέα στο Συνέδριο ερευνητικής μελέτης με θέμα: «Clinical Decision Making and Practice Autonomy of Critical Care Nurses in Greece» Παρουσίαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης της EFCCNa στην οποία συμμετέχει και ο Τομέας ερευνητικής μελέτης με θέμα: «Developing Educational Links in Europe»
 • Διοργάνωση και Προεδρείο της 10ης συνάντησης της EFCCNA, Οκτώβριος 2002, Αθήνα, Ελλάδα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

 • 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα : «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Εξελίξεις – Προβληματισμοί – Προοπτικές, 6 -7 Δεκεμβρίου 2002, Ξενοδοχείο Porto – Rio, Πάτρα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ». Δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Δωρεάν διανομή των Πρακτικών της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας του Τομέα σε όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Έκδοση των Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συμποσίου σε τόμο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2003

ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Καταγραφή των Ελληνικών Μ.Ε.Θ. ως προς τον αριθμό κλινών και τη στελέχωσή τους με νοσηλευτικό προσωπικό

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Συμμετοχή στο 7th State of the Art της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διήμερο Νοσηλευτικό Συμπόσιο, Απρίλιος 2003, Αθήνα
 • 30ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο , Μάιος 2003, Αλεξανδρούπολη Στρογγυλό Τραπέζι «Μονάδες Εντατικής και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: Ελληνική Πραγματικότητα» (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π.)
 • 11η συνάντηση EFCCNa, Μάιος 2003,Ρεϋκιαβικ, Ισλανδία
 • Συνδιοργάνωση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν. Σπάρτης Νοσηλευτικής Ημερίδας με θέμα: «Νοσηλευτική Εξέλιξη στην Περιφέρεια», Ιούνιος 2003, Σπάρτη
 • Συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας με Νοσηλευτικό Συμπόσιο, Οκτώβριος 2003, Αθήνα
 • 12η συνάντηση της EFCCNa, Νοέμβριος 2003, Λουγκάνο, Ελβετία

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τη συγγραφή Προτύπων Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Συνυπογραφή από τον Τομέα της κοινής πρότασης της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Αναισησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βόρείου Ελλάδος για την Οργάνωση και Λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ». Δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2004

5ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Οξεοβασική Ισορροπία (2 Ενότητες) Μάρτιος 2004
 • Η Βιωμένη Εμπειρία της Εντατικής Θεραπείας από την Πλευρά του Νοσηλευτή, Απρίλιος 2004
 • Διήμερο Σεμινάριο στη Βασική και Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνσης (ΕΕΚΑΑ), «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ν.Ε.Ε.Σ., 24 & 25 Απριλίου 2004

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 13η συνάντηση EFCCNa, Απρίλιος 2004,Ινσμπούργκ, Αυστρία
 • 31ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο , Μάιος 2004, Αθήνα
  Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: Εξέλιξη ή Στασιμότητα;»
 • Συμμετοχή στο 8th State of the Art της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διήμερο Νοσηλευτικό Συμπόσιο, Μάιος 2004, Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

 • 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα : «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Γνώση – Καινοτομία – Εφαρμογή» 10 – 11 Δεκεμβρίου 2004, Δημοτικό Θέατρο Βόλου

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών Νοσηλευτικών Παρεμβάσεων σε Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π.
 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για Έρευνα στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ». Δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Δωρεάν διανομή των Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συμποσίου του Τομέα σε όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
  Έκδοση των Πρακτικών του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου σε τόμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε.Ν. 2004 - 2006

 

Πρόεδρος Μαρία Καλαφάτη
Γραμματέας Γεώργιος Σιώχος
Ταμίας Ζωή Ντάσιου
Μέλη

Σύμβουλος
Γεώργιος Γεωργιάδης
Νικόλαος Γιάκης
Μαγδαληνή Τσοπάνογλου


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 15η συνάντηση EFCCNa, Απρίλιος 2005, Ljubljana
 • Συμμετοχή στο 9th State of the Art της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διήμερο Νοσηλευτικό Συμπόσιο, Απρίλιος 2005, Αθήνα
 • Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας με Νοσηλευτικό Συμπόσιο, Οκτώβριος 2005, Αθήνα
 • 2nd Conference of the European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNa), Άμστερνταμ Ολλανδίας, στις 10-12 Νοεμβρίου 2005. Συμμετοχή του Τομέα στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών Νοσηλευτικών Παρεμβάσεων σε Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π.
 • Ομάδα Εργασίας για Έρευνα στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού - επιστημονικού δελτίου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ». Δωρεάν διανομή του σε όλα τα μέλη του Τομέα και όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
 • Δωρεάν διανομή των Πρακτικών του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου του Τομέα σε όλα τα Τ.Ε.Π. και τις Μ.Ε.Θ. της Ελλάδας
Αυτές είναι οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες του ΤΕΕΝ, που έχει πάρει σάρκα και οστά μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του που συνεχώς αυξάνονται. Ο ΤΕΕΝ συνεχίζει τις δραστηριότητές του προβάλλοντας την παρουσία του σε όλους τους χώρους που παρέχεται επείγουσα και εντατική νοσηλεία υπό κρίσιμες καταστάσεις, εκπροσωπώντας όλο και περισσότερους νοσηλευτές γιατί πιστεύει ότι μόνο μέσα από την ενεργό και αθρόα συμμετοχή των νοσηλευτών θα αποκτήσει τη μορφή και το κύρος που χρειάζεται για να τους εκπροσωπεί.

Για την Επιτροπή
του Τομέα Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής

Η Πρόεδρος
Δρ. Μαρία Καλαφάτη

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com