Τελευταίες ειδήσεις

Υπενθυμίζουμε στους Συνέδρους ότι η καταληκτική ημερομηνία κρατήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων είναι η 28/2/2015. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα εγγυημένης διαθεσιμότητας και τιμής. Αν πρόκειται να μεταβείτε αεροπορικώς στο Συνέδριο, παρακαλούμε πολύ όπως φροντίσετε για την έγκαιρη διευθέτηση του ταξιδιωτικού σας πακέτου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Μάρτιος 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 172Β/5.4.1968
Κανονισμός καθηκόντων Νοσηλευτικού Προσωπικού – Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4Β/ΟΙΚ.798 ΦΕΚ 303Β /24.3.1980
Περί Μετατροπής των Σχολών Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών σε Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11868 ΦΕΚ 138Β /11.3.1981
Περί καθορισμού ημερομισθίου αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων απασχόλησης της χώρας.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1321 ΦΕΚ 729Α/4.12.1981
Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΝΔ 2592/53 και των Σχολών του, που εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑ.ΔΙΚ.ΠΡ/180/8703

ΦΕΚ 684Β/19.9.1983
Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομίμων προσώπων δημοσίου δικαίου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Α4/β/οικ/903 ΦΕΚ 238Β/ 23.4.1986
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής ορών και προϋποθέσεων φοίτησης των πρακτικών νοσοκόμων στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Α2γ/288 ΦΕΚ 107Β / 09.03.1987  Προδιαγραφές & Κανονισμός λειτουργίας Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.Α4/203 ΦΕΚ 106Β/ 25.2.1988

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Α4β/281 ΦΕΚ 226Β / 22.4.1988
Ταχύρυθμη εκπαίδευση των Πρακτικών Νοσοκόμων
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2026063/3404/0022 ΦΕΚ 226Β /28.3.1989
Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων του Δημοσίου και του ΙΚΑ (ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στις υπηρεσίες υγείας).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4/2450 ΦΕΚ 476Β/1.7.1991
Ειδίκευση (ένα έτος εργασία) προγράμματος Νεφρολογίας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4Β/1614 ΦΕΚ 330Β/18.5.1992
Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος Νεφρολογίας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ7/3147  /ΦΕΚ 700Β / 09.09.1993 Σύνθεση & Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π. Φ9/ οικ. 1012 / ΦΕΚ 425Β / 14.06.1993 Καθορισμός αρμοδίου φορέα & προυποθέσεων χορήγησης άδειας εργασίας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ 6831 ΦΕΚ 380Β /19.1.1996
Ειδική Εκπαίδευση 6 μηνών
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Υ7/οικ. 395 ΦΕΚ 424 Β /5.6.1996
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ.3257 ΦΕΚ 448 Β / 14.6.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αιμοδοσίας.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ. 3841 ΦΕΚ 500 Β / 25.6.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων για την ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών στην ογκολογική νοσηλευτική.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ.3842 ΦΕΚ 516 Β / 3.7.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αναισθησιολογίας για νοσηλευτές.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9594 ΦΕΚ 790 Β /29.8.1996
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας – συγκρότησης και εκλογή της Νοσηλευτικής Επιτροπής (ΝΟΕ).
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ4α/3592/96 ΦΕΚ 1044 Β / 25.11.1997 Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40927 ΦΕΚ 1679Β/ 17.12.2001 Μεταπτυχιακή ΕκπαίδευσηΥγειονομικών Αξιωματικών αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

 

 

Ο ΕΣΝΕ είναι μέλος:
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών – International Council of Nurses (ICN) από το 1929
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών – European Federation of Nurses Associations (EFN) από το 1979
Ευρωπαϊκού Φόρουμ  των Νοσηλευτικών  - Μαιευτικών Συνδέσμων & του Π.Ο.Υ. – European Forum of National Nursing & Midwifery Associations & WHO (EFNNMA & WHO) από το 1996
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτικής Ογκολογίας – The European Oncology Nursing Society (EONS) από το 1984
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην ΕΕ – Federation of Occupational Health Nurses within the EU (FOHNEU) από το 1998
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας – The European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNA) από το 1997
Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων Ευρώπης – Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) από το 2006
 Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Εκπαιδευτών -   European Federation of Nurse Educators (FINE) απο το 2007
Διεθνούς Συνδέσμου Παιδιατρικών Νοσηλευτών - International Association of Paediatric Nurses (IAPN) από το 2006
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων από το 1936 & μέσω αυτού στο
Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών - European Women's Lobby (EWL)
 European Society of Emergency Nurses από το 2010   

Επικοινωνία

Βρισκόμαστε:
Λεωφ. Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ΄ Κτίριο, 2ος όρ. Αμπελόκηποι, Αθήνα, 115 27

Τηλέφωνα:    210 7702861 και 210 7485307 (09:00 – 17:00)
Fax:               210 7790360
Email:            esne@esne.gr