Αιμορραγικός πυρετός EBOLA: Επιδημιολογικά δεδομένα και Μέτρα ατομικής προστασίας

e

Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 172Β/5.4.1968

Κανονισμός καθηκόντων Νοσηλευτικού Προσωπικού – Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4Β/ΟΙΚ.798 ΦΕΚ 303Β /24.3.1980

Περί Μετατροπής των Σχολών Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών σε Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11868 ΦΕΚ 138Β /11.3.1981

Περί καθορισμού ημερομισθίου αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων απασχόλησης της χώρας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1321 ΦΕΚ 729Α/4.12.1981

Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΝΔ 2592/53 και των Σχολών του, που εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑ.ΔΙΚ.ΠΡ/180/8703

ΦΕΚ 684Β/19.9.1983

Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομίμων προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Α4/β/οικ/903 ΦΕΚ 238Β/ 23.4.1986

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής ορών και προϋποθέσεων φοίτησης των πρακτικών νοσοκόμων στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Α2γ/288 ΦΕΚ 107Β / 09.03.1987
 Προδιαγραφές & Κανονισμός λειτουργίας Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.Α4/203 ΦΕΚ 106Β/ 25.2.1988

 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Α4β/281 ΦΕΚ 226Β / 22.4.1988

Ταχύρυθμη εκπαίδευση των Πρακτικών Νοσοκόμων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2026063/3404/0022 ΦΕΚ 226Β /28.3.1989

Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων του Δημοσίου και του ΙΚΑ (ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στις υπηρεσίες υγείας).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4/2450 ΦΕΚ 476Β/1.7.1991

Ειδίκευση (ένα έτος εργασία) προγράμματος Νεφρολογίας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4Β/1614 ΦΕΚ 330Β/18.5.1992

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος Νεφρολογίας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ7/3147  /ΦΕΚ 700Β / 09.09.1993Σύνθεση & Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π. Φ9/ οικ. 1012 / ΦΕΚ 425Β / 14.06.1993
Καθορισμός αρμοδίου φορέα & προυποθέσεων χορήγησης άδειας εργασίας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ 6831 ΦΕΚ 380Β /19.1.1996

Ειδική Εκπαίδευση 6 μηνών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Υ7/οικ. 395 ΦΕΚ 424 Β /5.6.1996


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ.3257 ΦΕΚ 448 Β / 14.6.1996

Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αιμοδοσίας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ. 3841 ΦΕΚ 500 Β / 25.6.1996

Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων για την ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών στην ογκολογική νοσηλευτική.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Υ7/οικ.3842 ΦΕΚ 516 Β / 3.7.1996

Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αναισθησιολογίας για νοσηλευτές.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9594 ΦΕΚ 790 Β /29.8.1996
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας – συγκρότησης και εκλογή της Νοσηλευτικής Επιτροπής (ΝΟΕ).

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ4α/3592/96 ΦΕΚ 1044 Β / 25.11.1997
Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40927 ΦΕΚ 1679Β/ 17.12.2001
Μεταπτυχιακή ΕκπαίδευσηΥγειονομικών Αξιωματικών αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων
Ο ΕΣΝΕ είναι μέλος:
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών – International Council of Nurses (ICN) από το 1929
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών – European Federation of Nurses Associations (EFN) από το 1979
Ευρωπαϊκού Φόρουμ  των Νοσηλευτικών  - Μαιευτικών Συνδέσμων & του Π.Ο.Υ. – European Forum of National Nursing & Midwifery Associations & WHO (EFNNMA & WHO) από το 1996
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτικής Ογκολογίας – The European Oncology Nursing Society (EONS) από το 1984
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην ΕΕ – Federation of Occupational Health Nurses within the EU (FOHNEU) από το 1998
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας – The European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNA) από το 1997
Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων Ευρώπης – Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) από το 2006
 Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Εκπαιδευτών -   European Federation of Nurse Educators (FINE) απο το 2007
Διεθνούς Συνδέσμου Παιδιατρικών Νοσηλευτών - International Association of Paediatric Nurses (IAPN) από το 2006
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων από το 1936 & μέσω αυτού στο
Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών - European Women's Lobby (EWL)
 European Society of Emergency Nurses από το 2010   
e

41 Πανελληνιο Νοσηλευτικο Συνεδριο

ICN: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2014

Courses in Paediatrics & Child Health

E-LEARNING COURSE

rcn.jpg

ΚΕΚ ΕΚΠΑ