Τελευταίες ειδήσεις

Πληροφορίες  και αίτηση για το νέο κύκλο μαθημάτων BLS του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ  2015

Πατήστε εδώ

1o ekpaideutiko programma e3ideikeusis mastouΟ Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού διοργανώνουν το 1 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο Μαστό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 40 ωρών και κλινική άσκηση. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια όπως η κλινική προϋπηρεσία και ο χρόνος λήψης του πτυχίου. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών των τμημάτων Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Στην κλινική άσκηση συμμετέχουν τα νοσοκομεία Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Π.Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας», Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Δ.Θ.Κ.«Υγεία», «Ιατρικό Αθηνών», «Ευρωκλινική Αθηνών» και «Metropolitan»
Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του ΕΣΝΕ και 40 ευρώ για τα μη μέλη.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του ΕΣΝΕ
(210-7702861, 210-7485307).

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής και το Πρόγραμμα

πρόγραμμα 1ου κύκλου σεμιναρίων 2014

 

κατεβάστε το πρόγραμμα και την αίτηση εδώ

 Για περισσότερες πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στην

Γραμματεία του ΕΣΝΕ στα τηλ. 210 7702861, 210 7485307, email: esne@esne.gr

Υπενθυμίζουμε στους Συνέδρους ότι η καταληκτική ημερομηνία κρατήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων είναι η 28/2/2015. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα εγγυημένης διαθεσιμότητας και τιμής. Αν πρόκειται να μεταβείτε αεροπορικώς στο Συνέδριο, παρακαλούμε πολύ όπως φροντίσετε για την έγκαιρη διευθέτηση του ταξιδιωτικού σας πακέτου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Φεβρουάριος 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 632 ΦΕΚ 272Α/30.9.1974

Περί καθορισμού ειδικεύσεως Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων εν τη Ανωτέρα Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Τεχνική χειρουργείου 11 μήνες
ΜΕΘ 42 εβδομάδες
Παθολογική Ειδ. 48 εβδομάδες
Χειρουργική Ειδ. 48 εβδομάδες
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 813 ΦΕΚ 264Α/22.11.1975
Περί ιδρύσεως Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 679 ΦΕΚ 199Α/31.8.1979
Περί τροποποίησης του καθορισμού Στολών Νοσηλευτικού Προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 184 ΦΕΚ 51Α/1979
Περί Ιδρύσεως Τμήματος Νοσηλευτικής εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 561 ΦΕΚ 153Α/1.7.1980
Περί χορηγήσεως άδειας εις τους υφοιανδήποτε σχέση υπηρετούντες εις το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ φοιτητές κατά την περίοδο εξετάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 562 ΦΕΚ 153Α/1.7.1980
Περί τροποποιήσεως του ΠΔ 184/1979 περί Ιδρύσεως Τμήματος Νοσηλευτικής εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1283 ΦΕΚ 312Α/16.10.1981
Περί τροποποιήσεις του υπ.αρ.679/31.8.79 ΠΔ/τος περί τροποποιήσεις του υπ. αρ.62/1968 ΒΔ περί καθορισμού Στολής Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων ως και των Πρακτικών Νοσοκόμων και τον καθορισμό της στολής των ανδρών νοσοκόμων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 174 ΦΕΚ 59Α/29.3.1985
Άσκηση στο επάγγελμα σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40 ΦΕΚ 14Α/19.2.1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 87 ΦΕΚ 32Α/27.3.1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81 ΦΕΚ 36Α/29.2.1988
Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 193 ΦΕΚ 84Α/6.5.1988
Γονική Άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49 ΦΕΚ 49Α/10.2.1989
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 10/γ : Τμήμα Νοσηλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 222 ΦΕΚ 169Α/29.08.1997
Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Ά &΄Β τάξηςΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. Υ1/οικ. 4234 -ΦΕΚ 733Β/13-06-2001
Συγκρότηση Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στα Νοσοκομεία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 210 ΦΕΚ 165Α/24.7.2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 216 ΦΕΚ 167Α/25.7.2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 357 ΦΕΚ 240Α/17.10.2001
Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε. Σ. Υ.)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44 ΦΕΚ 63Α/09.03.2005
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38 ΦΕΚ 78Α/25.05.2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6 ΦΕΚ 15 Α / 21-01-2013
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010)

 

Ο ΕΣΝΕ είναι μέλος:
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών – International Council of Nurses (ICN) από το 1929
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών – European Federation of Nurses Associations (EFN) από το 1979
Ευρωπαϊκού Φόρουμ  των Νοσηλευτικών  - Μαιευτικών Συνδέσμων & του Π.Ο.Υ. – European Forum of National Nursing & Midwifery Associations & WHO (EFNNMA & WHO) από το 1996
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτικής Ογκολογίας – The European Oncology Nursing Society (EONS) από το 1984
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην ΕΕ – Federation of Occupational Health Nurses within the EU (FOHNEU) από το 1998
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας – The European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNA) από το 1997
Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων Ευρώπης – Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) από το 2006
 Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Εκπαιδευτών -   European Federation of Nurse Educators (FINE) απο το 2007
Διεθνούς Συνδέσμου Παιδιατρικών Νοσηλευτών - International Association of Paediatric Nurses (IAPN) από το 2006
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων από το 1936 & μέσω αυτού στο
Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών - European Women's Lobby (EWL)
 European Society of Emergency Nurses από το 2010   

Επικοινωνία

Βρισκόμαστε:
Λεωφ. Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ΄ Κτίριο, 2ος όρ. Αμπελόκηποι, Αθήνα, 115 27

Τηλέφωνα:    210 7702861 και 210 7485307 (09:00 – 17:00)
Fax:               210 7790360
Email:            esne@esne.gr