Το Αthens Βeverly Ηills Medical Group αναζητεί Νοσηλεύτριες για να καλύψει τις συνεχιζόμενες ανάγκες ανάπτυξής του.

 

Η Εταιρία προσφέρει :

 • Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και Bonus
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ευκαιρίες Ανάπτυξης

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Γνώση εργαλιοδοσίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμό στην φροντίδα του πελάτη
 • Δέσμευση στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση (Διαχείριση προβλημάτων)

Στείλτε το βιογραφικό σας στο: hr@abh-medicalgroup.com

 

 


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2020 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START