Απολογισμός έργου ΤΕΕΝ για το χρονικό διάστημα 2009 - 2012


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Με την λήξη της θητείας, της επταμελούς επιτροπής, τα μέλη της ευχαριστούν όλους τους νοσηλευτές που βρέθηκαν δίπλα της και στήριξαν τις δραστηριότητες του ΤΕΕΝ, ευχαριστεί το προηγούμενο και σημερινό ΔΣ του ΕΣΝΕ για την στήριξή του, τους προηγούμενους και σημερινούς Συμβούλους του Τομέα κο Δασκαλάκη και κα Τσερώνη στην συνεχή στήριξη και ενθάρρυνση στις ενέργειές και δραστηριότητες της επιτροπής και τέλος ευχαριστεί τους χορηγούς που κατά καιρούς στηρίζουν τον ΤΕΕΝ του ΕΣΝΕ. Επιθυμούμε και ευχόμαστε ολόψυχα η νέα επταμελή επιτροπή να επιτύχει όσα εμείς δεν κατορθώσαμε να κάνουμε.