ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΕΝ "Εντατική Φροντίδα εν μέσω COVID-19"


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Βασικές Αρχές Εντατικής Φροντίδας» εν μέσω Πανδημίας COVID-19

WEBINAR Διάρκειας 18 ωρών

22-23 Ιανουαρίου 2021  &  5-6 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την εγγραφή σας δείτε στα συνημμένα έντυπα:

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αίτηση Εγγραφής