ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σο βαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας»


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

 

 


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2022 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M