10⁰ Συμπόσιο ΤΕΕΝ «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη»


10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη»

10 – 12 Μαρτίου 2023, Πάτρα

 

Α' Ανακοίνωση

Αίτηση Εγγραφής 10ου Συμποσίου

 

 


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2022 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M