Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης:

 

Σχολείο Ογκολογίας 2018


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ


 

1ο Πρόγραμμα Πιστοποίησης των Νοσηλευτών στον Μαστό 2017

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


 

 

2ο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία 2016

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

 


 

 

1ο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία 2013


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.