Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ImageΣχολείο Ογκολογίας (2023)

Δείτε το πρόγραμμα εδώΔ' Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία (2022)


Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Image
ImageΑ' Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης των Νοσηλευτών στην Ανοσοθεραπεία (2021)


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώΑ' Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Νοσηλευτών στις Κλινικές Μελέτες (2020)

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Image
ImageΓ' Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία (2020)

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώΣχολείο Ογκολογίας (2018)

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Image
ImageΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Νοσηλευτών στον Μαστό (2017)

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώΒ' Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Χημειοθεραπεία (2016)

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Image
ImageΕκπαιδευτικό πρόγραμμα, Βασικές Αρχές Χημειοθεραπείας (2013)

Δείτε το πρόγραμμα εδώ