Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Μιλώντας για το Πένθος και την Απώλεια» στις 14/12-15/12. Παρακάτω θα βρείτε τα συννημένα.

Για τα μέλη του ΕΣΝΕ θα ισχύσει ειδική τιμή

1 2 3 4


COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START