Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), εκδίδει κάθε χρόνο το επιστημονικό περιοδικό ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. Το περιοδικό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση από την ελληνική βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (200), EBSCO (2009) και SCOPUS (2010).

Το Περιοδικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ανά τρίμηνο και απευθύνεται σε νοσηλευτές καλύπτοντας όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματία υγείας.

Στο περιεχόμενο εκάστου τεύχους περιλαμβάνονται συνήθως 9 εργασίες :

  • Άρθρα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
  • Ειδικά Άρθρα
  • Γενικά Άρθρα
  • Συστηματικές Ανασκοπήσεις
  • Ανασκοπήσεις
  • Ερευνητικές Εργασίες

Το υλικό προς δημοσίευση κάθε τεύχους αποστέλλεται στον εκδοτικό οίκο, που αναλαμβάνει την έκδοση, σε ηλεκτρονική μορφή, για την επιμέλεια των κειμένων (ελληνικά & αγγλικά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε στο Περιοδικό να περιληφθούν διαφημίσεις προκειμένου να μηδενιστεί το κόστος της έκδοσής του. Ο αριθμός των διαφημίσεων ανά τεύχος καθώς και το περιεχόμενό τους θα καθορίζονται από κοινού με τον εκδοτικό οίκο και τους υπεύθυνους σύνταξης.

Αναμένουμε την πρόταση των ενδιαφερομένων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.


COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START