Πραγματοποιείται ημερίδα "Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή".

Αφίσα Πρόγραμμα