Διεξαγωγή μελέτης για τις Επιπτώσεις του νέου Κορωναϊού (COVID 19) στους επαγγελματίες υγείας.