ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο"
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αναλυτικά εδώ.