ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ


(1974) ΠΔ 632-1974 Καθορισμός Ειδίκευσης Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων στο Θεραπευτήριο Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

(1986) ΠΔ 40-1986 Άσκηση του Δικαιώματος Εγκατάστασης και της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών από Νοσοκόμους Υπεύθυνους για Γενική Περίθαλψη

(1986) ΠΔ 87-1986 Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων

(1989) ΠΔ 351-1989 Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Νοσηλευτών

(2001) ΠΔ 210-2001 Επαγγελματικά Δικαιώματα Κατόχων Διπλώματος ΟΕΕΚ

(2001) ΠΔ 216-2001 Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.pdf

(2010) ΠΔ 38-2010 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005 36

(2013) ΠΔ 6-2013 Πρόληψη Τραυματισμών από Αιχμηρά Αντικείμενα

(2014) ΠΔ 106 -2014 Οργανισμός Υπουργείου Υγείας