Παράρτημα Λαμίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2004-2008

Μπουλούζου Ευαγγελία, Πρόεδρος
Νικολάου Κωνσταντίνα, Γραμματέας
Κουτσογιάννης Γεώργιος, Ταμίας
Κοντοβά Χρυσούλα, Μέλος
Σταθοπούλου Μαρία, Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2000-2004

Ζαβερδινού Ρόζα
Μπουλούζου Ευαγγελία