Περιφερειακό Τμήμα Έδεσσας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2004-2008

Αλιμπάκη Θεοδώρα, Πρόεδρος
Κόλλια Κωνσταντίνα, Γραμματέας
Ανδρεάδου Σοφία, Ταμίας
Τερζόγλου Ζαχαρούλα, Μέλος
Ματζηρίδου Κεράσα, Μέλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2000-2004

Σέλκου Δήμητρα, Πρόεδρος
Αλιμπάκη Θεοδώρα, Γραμματέας
Ανδρεάδου Σοφία, Ταμίας
Κόλλια Κωνσταντίνα, Μέλος
Μάγιων Ελένη, Μέλος