Νέο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΤ ΕΣΝΕ Θεσσαλονίκης 2008 – 2012: Σύσταση σε Σώμα


Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 7 Νοεμβρίου 2008 για την ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΤ ΕΣΝΕ Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2008 – 2012, η σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη.