Π.Τ. ΕΣΝΕ Θεσσαλονίκης - Σεμινάριο


Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Σ.Ν.Ε Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Ερευνητικής Μελέτης».Το σεμινάριο έχει διάρκεια δύο διήμερα (30 διδακτικές ώρες περίπου) και έχει σκοπό να εισαγάγει στις βασικές αρχές διαμόρφωσης/διατύπωσης ενός κλινικού ερευνητικού ερωτήματος, στο σχεδιασμό μιας μελέτης και στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. (Περισσότερα... Φόρμα Συμμετοχής...)