Σεμινάρια BLS - AED από το Π.Τ. ΕΣΝΕ Θεσσαλονίκης


Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών  Ελλάδος σε συνεργασία με την Νοσηλευτική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ  διοργανώνει  σεμινάρια «Εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (BLS- AED)» πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 ώρα 08.30-14.00 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. (Περισσότερα... - Αίτηση Συμμετοχής)