Ευχαριστήρια Επιστολή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου


Εκ μέρους της Διοίκησης και του συνόλου του εκπαιδευθέντος προσωπικού του Νοσοκομείου Καβάλας, θα θέλαμε να εκφράσουμε μέσω του νοσηλευτικού δελτίου του ΕΣΝΕ τις θερμές ευχαριστίες μας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και ιδιαίτερα στο Διευθυντή κο. Χριστόπουλο Γεώργιο καθώς και στη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα. Χούτα Χυτήρη Αθανασία...(Περισσότερα)