Νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Τ. Κρήτης


Μετά τις αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν 23 Ιανουαρίου 2009 στο Ηράκλειο, για ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΤ ΕΣΝΕ Κρήτης περιόδου 2008-2012 και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα κατά την 1η συνεδρίασή του στις 30 Ιανουαρίου 2009, προέκυψε η νέα σύνθεση ως εξής:

Πρόεδρος: Πηνελόπη Ντζιλέπη, Αντιπρόεδρος: Μαρία Χρυσού, Γραμματέας: Στυλιανή Ανυφαντάκη, Ταμίας: Ευρυδίκη Πατελάρου και Μέλη: Μαρία Δημητράκη, Νεκταρία Σκανδαλάκη, Κωνσταντίνος Βαρδαβάς.


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2022 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M