Απολογισμός 5ης Επιστημονικής Ημερίδας Παιδιατρικού Τομέα ΕΣΝΕ


Την 7η Φεβρουαρίου 2009 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» πραγματοποιήθηκε η 5η Επιστημονική Ημερίδα του Παιδιατρικού Τομέα του Ε.Σ.Ν.Ε. (Περισσότερα)