Τομ. Ογκολογικής Νοσηλευτικής: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας


Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών και τον Ογκολογικό Τομέα του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, συνεχίζει τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Νοσηλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Η νέα περίοδος των Μαθημάτων θα διαρκέσει από 23 Νοεμβρίου 2010 – 24 Φεβρουαρίου 2011. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα διαλέξεων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Τσόχα 18 – 20, Αμπελόκηποι (3ος όροφος) κάθε Τρίτη και Πέμπτη 16.00 – 19.00 και είναι τρίμηνης διάρκειας.

Α) Το κύριο θέμα των Μαθημάτων της Νοσηλευτικής Ογκολογίας θα είναι : «Υποστηρικτική Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Καρκίνο και των Οικογενειών τους».

Β) Κύριο θέμα των Μαθημάτων της Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας θα είναι : «Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο και του Νοσηλευτικού Προσωπικού».

Γενικώς όλα τα Μαθήματα είναι επίκαιρα, πρακτικής αξίας, υψηλού επιπέδου και πρωτοποριακά για τον Ελληνικό χώρο. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στην πρακτική νοσηλευτική και την εκτεταμένη και απεριόριστη διαλογική συζήτηση στο τύπο της Στρογγυλής Τράπεζας ή της Ομάδας Εργασίας (workshop), κατά τη διάρκεια των οποίων ελέγχεται και το επίπεδο των γνώσεων και της εκπαίδευσης των διδασκόμενων. Οι παρακολουθούντες στο τέλος των Μαθημάτων υποβάλλονται σε πολλαπλής επιλογής εξετάσεις (multiple choice examinations) και οι δύο αριστούχοι στέλνονται με έξοδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για μια εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Νοσηλευτικό Κέντρο.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Σ. ΜΠΕΣΜΠΕΑΣ

Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε. ΠΑΤΗΡΑΚΗ

Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος Δ.Σ  Ε.Α.Ε