Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ομάδα Διατροφικής Υποστήριξης

Σκοπός Ομάδας

  • Η εμβάθυνση των κλινικών νοσηλευτών στα προβλήματα διατροφής των ασθενών με καρκίνο, που συχνά υποεκτιμώνται.
  • Η μελέτη της βιβλιογραφίας και των κλινικών εργαλείων που υπάρχουν για τα διατροφικά προβλήματα και η προσαρμογή τους στα Ελληνικά δεδομένα.

Συντονίστρια Ομάδας

Μεμεκίδου Γλυκερία. Πληροφορίες και συμμετοχή στην ομάδα:  memekidou@yahoo.gr