Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ομάδα Διαχείρισης Συμπτωμάτων και Κατευθυντηριών οδηγιών

Σκοπός Ομάδας

  • Η μετάφραση - προσαρμογή στα ελληνικά κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης συμπτωμάτων ή σχετικών με κλινικές διαδικασίες (π.χ. περιποίηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων) και τη διάδοση - προώθησή τους, σε ογκολογικά τμήματα σε όλη τη χώρα ώστε να βελτιωθεί η κλινική πρακτική.

Συντονίστρια Ομάδας

Παπαδούρη Άννα. Πληροφορίες και συμμετοχή στην ομάδα: annapapadouri@windowslive.com