Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ομάδα Εκπαίδευσης

Σκοπός Ομάδας

  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε θέματα νοσηλευτικής ογκολογίας.

Συντονιστής Ομάδας

Παπαγεωργίου Δημήτριος. Πληροφορίες: dimpapa75@yahoo.gr