Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ομάδα Έρευνας

Σκοπός Ομάδας

  • Η εμπλοκή των νοσηλευτών που εργάζονται με ασθενείς με καρκίνο στη διαδικασία της έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου, συλλογή ερωτηματολογίου)
  • Η συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού νοσηλευτών στην διαδικασία της έρευνας
  • Η καταγραφή των συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας
  • Η καταγραφή των εμπειριών των νοσηλευτών που εργάζονται με ασθενείς με καρκίνο
  • Η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων που προκύπτουν από την κλινική εμπειρία
  • Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κλινική πρακτική

Συντονίστρια Ομάδας

Λαβδανίτη Μαρία . Πληροφορίες και συμετοχή στην ομάδα: maria_lavdaniti@yahoo.gr