Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ομάδα Νέων Ογκολογικών Νοσηλευτών

Σκοπός Ομάδας

  • Η ανάδειξη των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι νοσηλευτές.
  • Η ενδυνάμωση των νέων νοσηλευτών ογκολογίας για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός τους.

Συντονίστρια Ομάδας

Ιωάννα Τσάτσου. Πληροφορίες και συμμετοχή στην ομάδα:  joannatsatsou@gmail.com