Καυγά Άννα / Πρόεδρος
Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τζιαφέρη Στυλιανή / Α' Αντιπρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Φάρος Αναστάσιος / Γραμματέας
Νοσηλευτής, MSc, Εκπαιδευτικός Δ.Ε, ΕΠΑΛ Αγ.Αναργύρων

Τσεκούρα Δήμητρα/ Ταμίας
Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Συντονίστρια Κινητής Ομάδας Υγείας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Μηλάκα Μαρία / Μέλος
Νοσηλεύτρια, MSc, MSc, PhD(c)

Γκίνη Μαρία / Μέλος
Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Κέντρο Υγείας Καλυβίων

Πλακίδα Αριστέα / Μέλος
Νοσηλεύτρια, MSc