Στρατηγική Τομέα

Οι βασικοί σκοποί του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας είναι:

 • Η ποιοτική και ολιστική φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
 • Η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τον καρκίνο και τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση των ογκολογικών νοσηλευτών.

Τα σημαντικότερα εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών είναι:

 • Συνεργασία με Ευρωπαικές και Διεθνείς Επιστημονικές Νοσηλευτικές εταιρείες. Ο Τομέας είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας (Εuropean oncology nursing society - ΕΟNS) και της Διεθνούς Εταιρείας Νοσηλευτών Ογκολογίας (International Society of Nurses in Cancer Care - ISNCC).
 • Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά αφορούν εξειδικευμένους τομείς της νοσηλευτικής ογκολογίας, όπως η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία.
 • Συνεργασία με το Υπουργείο υγείας και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, τα οποία πιστοποιούν όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα συνέδριά μας.
 • Συνεργασία με την Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, καθώς και με άλλους επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ογκολογίας, όπως την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, την Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου.
 • Συνεργασία με την ΕΛΟΚ, για την εύρεση λύσεων και προτάσεων με στόχο την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο αλλά και την μείωση των ανεπαρκειών του συστήματος.
 • Διοργάνωση Ετησίων Συμποσίων Νοσηλευτικής Ογκολογίας.
 • Συγγραφή ή/και μετάφραση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.
 • Ενημέρωση των Ογκολογικών Νοσηλευτών μέσω της περιοδικής έκδοσης ενημερωτικού εντύπου (newsletter) και ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συμμετοχή με ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις σε συνέδρια και ημερίδες σε όλη την Ελλάδα.
 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας των Ογκολογικών Νοσηλευτών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με τη βοήθεια των συμβούλων του Τομέα ανά νοσοκομείο.
 • Δημιουργίας Ομάδων εργασίας οι οποίες ασχολούνται με εξειδικευμένα κλινικά θέματα, την έρευνα και την εκπαίδευση.