Αίτηση Εγγραφής Μέλους


ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΝΕ

Στον ΕΣΝΕ εγγράφονται:

  • Τακτικά μέλη, οι νοσηλευτές, απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ-ΑΕΙ και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Αίτηση...)
  • Αρωγά μέλη, οι φοιτητές Τμημάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ-ΑΕΙ (Αίτηση...)
Κόστος Εγγραφής/Ετήσιας Συνδρομής ανά κατηγορία
Κατηγορία Εγγραφή & ετήσια Συνδρομή Ετήσια Συνδρομή
Τακτικό Μέλος 25 € 20 €
Αρωγό Μέλος 15 € 10 €

Για νέα εγγραφή & ετήσια συνδρομή, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΣΝΕ:

  • Αίτηση εγγραφής, συμπληρωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
  • Το αντίστοιχο χρηματικό ποσό είτε καταβάλλοντάς το άμεσα στα γραφεία του ΕΣΝΕ ή με κατάθεσή του στην ALPHABANK.

Η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής πραγματοποιείται με:

  • Καταβολή του αντίστοιχου ποσού άμεσα στα γραφεία του ΕΣΝΕ ή
  • Κατάθεση στην ALPHABANK και αποστολή αντίγραφου κατάθεσης στο email: esne@esne.gr

ALPHΑ BANK - Αρ. Λογαριασμού ΕΣΝΕ: 112-00-2002-019143
IBAN
: GR16 0140 1120 1120 0200 2019 143


Σημ. Στην περίπτωση που η εγγραφή/ανανέωση ετήσιας συνδρομής δεν πραγματοποιηθεί επιτόπου, στα γραφεία του ΕΣΝΕ, παρακαλούμε αποστείλατε αίτηση, δικαιολογητικά και αντίγραφο καταθετηρίου στο email: esne@esne.grή στη διεύθυνση: ΕΣΝΕ, Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών-Γ’ κτίριο, ΤΚ 115 27 Αθήνα, για άμεση καταχώρηση των στοιχείων σας στο Αρχείο των μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΕΣΝΕ στα τηλέφωνα: 210 7702861 – 210 7485307, Email: esne@esne.gr, Fax: 210 7790360, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και ώρα 10:00-16:00.