ΠΡΟΕΔΡΟΙ


Κλεον. Κλωνάρη
1923 -1933
Μαργ. Χρυσάκη
1933 - 1937
Ευριδ. Αποστολάκη
1937 - 1944
Αικ. Νικολάου
1944 - 1950
Ελ. Πετραλιά
1950 - 1955
Αθ. Μεσολωρά
1955 - 1965
Ελ. Πατρινέλη
1965 - 1974
Σταυρ. Παπαμικρούλη
1974 - 1992

Βασ. Λανάρα
1992-2000