Σύντομη Ιστορία ΕΣΝΕ


leukoma_1.gif

 

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) ιδρύθηκε το 1923. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού είναι επιστημονικό – επαγγελματικό σωματείο και αποτελεί τον φορέα έκφρασης όλων των Ελλήνων Νοσηλευτών.
Ο ΕΣΝΕ είναι μέλος: του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses, ICN) από το 1929, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών (European Federation of Nurses Associations, EFN), του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Νοσηλευτικών και Μαιευτικών Συνδέσμων και του Π.Ο.Υ (European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO, EFNNMA & WHO), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτικής Ογκολογίας (The European Oncology Nursing Society, EONS), της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας στην ΕΕ (Federation of Occupational Health Nurses within the EU, FOHNEU), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (The European Federation of Critical Care Nursing Association, EFFCNA), της Διεθνούς Ένωσης Συνδέσμων Παιδιατρικών Νοσηλευτών (International Association of Pediatric Nurses, IAPN), της Ένωσης Συνδέσμων Παιδιατρικών Νοσηλευτών Ευρώπης (Paediatric Nursing Associations of Europe, PNAE).
Ο ΕΣΝΕ συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (International Labour Office, ILO), την Διεθνή Ομοσπονδία Συνδέσμων Νοσηλευτών Αναισθησιολογίας, (International Federation of Nursing Anesthesiology Associations, IFNA) και με τους υπόλοιπους Εθνικούς Συνδέσμους Νοσηλευτών μελών του ICN.
Σε εθνικό επίπεδο ο ΕΣΝΕ συνεργάζεται με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όποτε και όπου κληθεί, με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με άλλους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Έχει στενή συνεργασία με φορείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων όπως την Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ), το Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥΔΝΟΧ) κ.α.
Ένας από τους σκοπούς του ΕΣΝΕ είναι να προβάλλει τη Νοσηλευτική και να διατυπώνει θέσεις και απόψεις για θέματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο και έχουν σχέση με την υγεία.
Ο ΕΣΝΕ λαμβάνει μέρος σε όλα τα Συνέδρια του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών που οργανώνονται ανά 2ετία και 4ετία σε διάφορες χώρες, όπως επίσης και σε όλες τις Συναντήσεις και Συνόδους των Ευρωπαϊκών Νοσηλευτικών Οργανώσεων και των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διοικητική του διάρθρωση περιλαμβάνει Περιφερειακά Τμήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας τα οποία δραστηριοποιούνται αυτόνομα, σε συνεργασία όμως με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ.
Ο ΕΣΝΕ ιδρύει Τομείς κατά ειδικότητες για την επιμόρφωση και μελέτη κοινών προβλημάτων όπως είναι ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας, Διοίκησης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Εκπαίδευσης, Ψυχικής Υγείας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής.
Μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου είναι η διοργάνωση του ετήσιου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Ημερίδων και Διημερίδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ», του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ», του τριμηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» και άλλων εντύπων.
Ακόμη, ο ΕΣΝΕ προκηρύσσει τις Υποτροφίες «Ελένης Πατρινέλη» για διεξαγωγή νοσηλευτικής έρευνας, «Μαρίας Βουλγαράκη» για παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος, βραχείας διάρκειας στο εξωτερικό, ενώ χορηγεί το Βραβείο «Αικατερίνη Καυκιά – Κέπετζη».