Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2012-2016

Πρόεδρος:
Κοκώνη Κουτσιαντά, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»

Αντιπρόεδρος:
Δέσποινα Κυπιρτίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Νευροχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»

Γενικός Γραμματέας:
Κωνσταντίνος Βελλής, Προϊστάμενος ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»

Ταμίας:
Κυριακή Κοντοπούλου, Συνταξιούχος Νοσηλεύτρια

Μέλη:
Σαββατώ Καραβασιλειάδου, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»
Κωνσταντίνος Κουκουρίκος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θωμαΐς Χαϊνοπούλου, Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
 
Επικοινωνία: esne-thes@esne.gr
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2012

Κουτσιαντά Κοκώνη, Πρόεδρος
Κορδά Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος
Βελλής Κων/νος, Γραμματέας
Κοντοπούλου Κυριακή, Ταμίας
Κουλούρης Αθανάσιος, Μέλος
Μάρκου Ζαφείρω, Μέλος
Μαστροκώστας Αθανάσιος, Μέλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2004-2008

Κουτσιαντά Κοκώνη, Πρόεδρος
Κορδά Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος
Μπήδιου Ζωή, Γραμματέας
Κοντοπούλου Κυριακή, Ταμίας
Χαλκίδου Παρθένα, Μέλος
Κυραλίδου Βασιλική, Μέλος
Λαγκάζαλη Βασιλική, Μέλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2000-2004

Κουτσιαντά Κοκώνη, Πρόεδρος
Κορδά Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος
Σιδηροπούλου Άννα, Γραμματέας
Παπαϊωάννου Ανδριάννα, Ταμίας
Χαλκίδου Παρθένα, Μέλος
Ξιάρχου Χριστίνα, Μέλος
Δειρμεντζόγλου Διαμαντής, Μέλος