Περιφερειακό Τμήμα Θράκης


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015-2019

Πρόεδρος: Αγλαΐα Δουκαρά, Προϊσταμένη, Μονάδας Χημειοθεραπείας ΠΓΝΑλεξανδρούπολης

Γραμματέας: Αικατερίνη Χαρανά, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΠΓΝΑλεξανδρούπολης

Ταμίας: Ντουνάκη Αθανασία, Μονάδα Χημειοθεραπείας ΠΓΝΑλεξανδρούπολης

Μέλη: Γκουτζιβελάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΓΝΑλεξανδρούπολης
Φώτη Ευδοκία, Προϊσταμένη Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΓΝΑλεξανδρούπολης
Επικοινωνία: esne.thraki@esne.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2012

+Σοφία Νάνου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης, Αντιπρόεδρος
Σάββας Βυζικίδης, Γραμματέας
Σταύρος Πανταζίδης, Ταμίας  
Μαίρη Αυδή, Μέλος
Αθανασία Ιγνατιάδου, Μέλος
Θεοδώρα Τοπάλη, Μέλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2004-2008

Νάνου Σοφία, Πρόεδρος
Γιοφτσίδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Ποντισίδης Γεώργιος, Γραμματέας
Πανταζίδης Σταύρος, Ταμίας
Δαγκίδης Σταύρος, Μέλος
Δελίδου Ελένη, Μέλος
Ιγνατιάδου Αθανασία, Μέλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2000-2004

Χαραλαμπίδου Ιωάννα, Πρόεδρος
Ιγνατιάδου Αθανασία, Γραμματέας
Κατσαρίδης Ιωάννης, Ταμίας
Μπαμπάκας Δήμος, Μέλος
Ρούσσου Μαρία, Μέλος
Χριστακάκη Μαρία, Μέλος
Ναλμπάντης Ευάγγελος, Μέλος