10⁰ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής


«Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη»

10 12 Μαρτίου 2023
ASTIR Hotel - Πάτρα

 

B ́ Ανακοίνωση

Αίτηση