Ζητούνται Νοσηλευτές για πλήρη και μόνιμη απασχόληση


Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο με έδρα τη Λεμεσό, βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά και με συμμετοχή στο νέο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί Νοσηλευτές Α’ Επιπέδου για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

 Διαθέσιμες Θέσεις υπάρχουν σε όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου:

 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Καρδιολογική Μονάδα
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Χειρουργικό Τμήμα
 • Ογκολογικό Τμήμα
 • Παθολογικό Τμήμα
 • Παιδιατρικό Τμήμα
 • Χειρουργεία

 

Καθήκοντα/Περιγραφή θέσης

 • Παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 • Υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του νοσηλευτικού θαλάμου
 • Τήρηση διαδικασιών και κανονισμών του Νοσοκομείου.
 • Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών
 • Ενημέρωση προϊστάμενου σχετικά με την πορεία των ασθενών.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα πάντα υπό την έγκριση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Επιθυμητό Προφίλ

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής τετραετούς φοίτησης
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός/η κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Η γνώση αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν όχι όμως απαραίτητη προϋπόθεση

 

Στους υποψήφιους προσφέρεται

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (Στους υποψήφιους προσφέρεται μισθολογική αμοιβή από €20,000 μέχρι €26,000 ετησίως)
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Επίδομα Ενοικίου (Δίδεται κάθε μήνα)
 • Επίδομα Μετεγκατάστασης
 • Παρέχονται Εβδομαδιαία Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό Νοσοκομειακό περιβάλλον
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@medihospital.com.cy το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο +357 25 200 112 ή στο +357 25 200 116.