Επίσκεψηστηνιστοσελίδα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΝΕ


Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του ΕΣΝΕ θα πραγματοποιηθεί 29 Ιανουαρίου 2024 ώρα 16:00, στον ΕΣΝΕ

(Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ κτήριο, 2ος όροφος, ΤΚ 115 27 Αθήνα).

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Εξουσιοδότηση για Γενική Συνέλευση


Οι ΕΚΛΟΓΕΣ θα διεξαχθούν 6 Φεβρουαρίου 2024, στον ίδιο χώρο και ώρα 07:00 – 19:00.

Πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή