ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (EFN)


Αφορά τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υγείας ενόψει της Συνάντησης EPSCO,

που θα πραγματοποιηθεί 23-24 Απριλίου 2024 στις Βρυξέλλες.

Δείτε εδώ το Ψήφισμα