ΠΜΣ: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας –Καρδιολογία,Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα»

ΠΜΣ: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας –Καρδιολογία,Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα»

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνουν  τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το  οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (Master) με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 


 
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2021 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M