ΠΜΣ «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα»

ΠΜΣ «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα»

Από τον Οκτώβριο 2022 ξεκινά τη λειτουργία του, το νέο Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Δια-τμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα» στοχεύει στο να παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει σε μεταπτυχιακό τίτλο στη «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες στην Κοινότητα». Ειδικότερα προσανατολίζεται στην επιμόρφωση και εξέλιξη επιστημόνων με διαφορετική εστίαση και εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας στην Κοινότητα, καλύπτοντας πλήρως στις στοχοθεσίες αλλά και τους σκοπούς των δύο τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δείτε εδώ αναλυτικά

 


 
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2022 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M