ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)  καλούνται να προσέλθουν στις ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΕ, που θα διεξαχθούν στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  –  17:00,  στον ΕΣΝΕ (Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ κτίριο, 2ος όροφος, Αθήνα), για την ανάδειξη των νέων 5μελών ή 7μελών Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων (Δείτε συν. πληροφορίες για τους υποψήφιους-  οδηγίες ψηφοφορίας)

Πριν τις Εκλογές, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών στις 4 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στον ΕΣΝΕ, για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής (έχει σταλεί σχετική πρόσκληση στα μέλη του ΕΣΝΕ).  Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία, η Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων τακτικών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην ανανέωση της ετήσιας συνδρομής  ή εγγραφής σας στον ΕΣΝΕ προκειμένου να συμμετέχετε στη Συνέλευση και στις Εκλογικές διαδικασίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνδέσμου στα τηλ. 210 7702861 – 210 7485307/ email: [email protected]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΝΕ

Πληροφορίες για τους υποψηφίους

Οδηγίες ψηφοφορίας

 


 
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2022 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M