14⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

14⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, θα λάβει χώρα στις 6 - 8 Ιουνίου 2024, στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.e-myrtaly.gr/gr/algology2024

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα https://myrtalycongress.gr/event/algology2024/

 

Poster

A' Ανακοίνωση