Επίσκεψη στην ιστοσελίδα
Διαβάστε εδώ αναλυτικά
"ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΤΟΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΣΝΕ

"ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΤΟΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΣΝΕ

Σάββατο 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Αφίσα 

Πρόγραμμα