Συμπόσια Τομέα Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής


Συμπόσια Τομέα Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής

  • 2018:  9ο Συμπόσιο:  «Η Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική με το βλέμμα στο μέλλον», Ιωάννινα (Πρόγραμμα...)

 

  • 2016:  8ο Συμπόσιο:  «Μαθαίνοντας από την Εμπειρία, Τεκμηριώνοντας με την Γνώση» Ηράκλειο Κρήτης (Πρόγραμμα...)

 

  • 2014:  7ο Συμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Προσαρμογή στις Νεότερες Κοινωνικές και Οικονομικές Εξελίξεις», Λάρισα (Πρόγραμμα...)

 

  • 2012:  6ο Συμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Προτάσεις για την Αντιμετώπιση της Κρίσης στον Τομέα της Υγείας» Αθήνα (Πρόγραμμα...)

 

  • 2010:  5ο Συμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Πρωτοποριακές Εφαρμογές στην Σημερινή Πραγματικότητα», Καστοριά (Πρόγραμμα...)

 

  • 2008:  4ο Συμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Ασφάλεια – Ποιότητα – Αλλαγή», Θεσσαλονίκη (Πρόγραμμα...)

 

  • 2006:  3ο Συμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Παρόν και Μέλλον» Αλεξανδρούπολη

 

  • 2004:  2οΣυμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Γνώση – Καινοτομία – Εφαρμογή» Βόλος

 

  • 2002:  1οΣυμπόσιο:  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Εξελίξεις – Προβληματισμοί – Προοπτικές», Πάτρα