Υποτροφίες για Διδάκτορες από Τμ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίο Ιωαννίνων


Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στέφανο Μαντζούκα ως μέρος κοινοπραξίας πανεπιστήμιων από Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία, έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020) από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον άξονα της Επιστημονικής Αριστείας (Excellent Science), Δράσεις: Marie Sklodowska-Curie και προκηρύσσει συνολικά 15 χρηματοδοτούμενες θέσεις διδακτόρων με ανταγωνιστικό μηνιαίο μισθό προς εκείνον του νέου ερευνητή (Early Stage Researcher) εκ των οποίων οι 2 (δυο) θέσεις διδακτόρων θα πραγματοποιήσουν την έρευνα τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα.

Οι δυο ερευνητές που θα προσληφθούν θα διεξάγουν ποιοτική έρευνα που θα σχετίζεται είτε με την ευζωία ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται αποκατάσταση, είτε με την επίδραση των άτυπων φροντιστών (και του ρόλου του φύλλου) στην φροντίδα ηλικιωμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το παρακάτω ιστότοπο: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/377162