Εκπαίδευση Νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την έναρξη αιτήσεων εγγραφής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης "Εκπαίδευση Νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

Το παραπάνω πρόγραμμα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από το Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://cce.uoa.gr/courses-detailed/4d5ddbf4-86c6-42b4-8a94-6d6a4d95784f

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χρειάζεται να υποβάλετε μια φορά την αίτηση σας και θα ειδοποιηθείτε από τη Γραμματεία του προγράμματος για να συμμετάσχετε στον κύκλο, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω.

Ο 9ος κύκλος θα ξεκινήσει 13/5/2024.

Για να υποβάλετε την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.snf-nurs.cce.uoa.gr/2024/04/16/aitiseis_eggrafis_nosileftiki_pliroforiki/