Επίσκεψηστηνιστοσελίδα
 
10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας Χαλκίδα, 03-05 Νοεμβρίου 2023
 
Την εγγραφή σας στο Συμπόσιο μπορείτε να την πραγματοποιήσετε:
- συμπληρώνοντας την παρούσα φόρμα ή 
- στα Γραφεία του ΕΣΝΕ καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρα 09:00-17:00.
 
Απαιτείται η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού ΕΣΝΕ: 112-00-2002-019143
(ΙΒΑΝ: GR16 0140 1120 1120 0200 2019 143 – BIC: CRBAGRAAXXX).
 
Επισημαίνουμε ότι, στην απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης, στην αιτιολογία, είναι απαραίτητο να συμπληρώνετε την ένδειξη «10o Τ.Ν.Ο.» και το Ονοματεπώνυμό σας.
 
 
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input