Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ογκολογικών Ασθενών - ΕΛΛΟΚ


Η ΕΛΛΟΚ υλοποιεί πρόγραμμα φιλοξενίας ογκολογικών ασθενών και συνοδών τους που χρειάζεται να μετακινηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, για να πραγματοποιήσουν τις θεραπείες τους και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν την προσωρινή διαμονή τους. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν σε αυτόνομα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για το απαιτούμενο διάστημα. Τα διαμερίσματα, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται κάθε φορά προς χρήση στους ωφελούμενους, αφού πρώτα απολυμανθούν και αφού έχει απαραιτήτως προηγηθεί προγραμματισμός της διαμονής των ενδιαφερομένων ασθενών από το γραφείο της ΕΛΛΟΚ. Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαμερισμάτων τηρούμε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών και την διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους οι ασθενείς έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από Κοινωνική Λειτουργό, η οποία υποδέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για τη διασύνδεσή τους με άλλους φορείς και οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ασθενών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ: https://ellok.org/hospitality-intro/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΕΛΛΟΚ στο 2107710335.

 

Εδώ θα βρείτε την σχετική αφίσα του προγράμματος.