10⁰ Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας - Α΄ Ανακοίνωση


03-05 Νοεμβρίου 2023
Χαλκίδα, Lucy Hotel

Οργάνωση:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ε.Σ.Ν.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ