Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Τομέα νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ, Ιανουάριος - Απρίλιος 2023

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Τομέα νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ, Ιανουάριος - Απρίλιος 2023

 

Δείτε εδώ το Φυλλάδιο